Huisregels

Om ervoor te zorgen dat onze hulp optimaal tot zijn recht komt en om een goede gang van zaken te realiseren, hebben wij een huisreglement ontwikkeld.

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft met een van de therapeuten, dan hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw behandelend fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 15 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw behandelend therapeut gehaald bent, meldt u dan bij de receptie.
 • Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afsprakenkaart mee. De therapeut kan hierop de volgende afspraken invullen.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft met een van de therapeuten, dan hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw behandelend fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed verschilt per verzekeraar. Om deze reden is het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen. U dient dan ook zelf uw persoonlijke behandellimiet en vergoedingen in acht te nemen. Controleer dus zelf uw polisvoorwaarden!
 • Met nagenoeg alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten en kunnen wij rechtstreeks digitaal declareren tegen contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen tellen de praktijktarieven
 • Indien u een afspraak met de therapeut niet kunt nakomen, dient u zich 24 uur van te voren af te melden. Verzekeraars vergoeden niet-nagekomen afspraken niet. Wij zijn dan ook genoodzaakt niet-nagekomen afspraken bij u zelf in rekening te brengen
 • Wanneer u behandeld wordt of oefent in de trainingsruimte, dient u een handdoek mee te nemen en schoeisel te dragen met schone zolen.
 • In onze praktijk wordt niet gerookt.
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van aldaar aanwezige lectuur. Het is niet de bedoeling tijdschriften mee naar huis te nemen.
 • Fysiotherapie Hanken Veldink is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem deze altijd mee naar de behandelkamer.
 • Indien u niet tevreden bent over de behandeling of een klacht heeft over bejegening door uw fysiotherapeut dan wel andere personeelsleden, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut dan wel bij een van de praktijkeigenaren. Uw klacht zal conform het Klachtenreglement van het KNGF worden afgehandeld.
 • Wij verwachten van u als patiënt/cliënt dat u uw persoonlijke hygiëne in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij handelen dan ook naar de regels welke zijn opgesteld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).