Eerste kennismaking

Fysiotherapie Deventer Colmschate en Vijfhoek

Een eerste kennismaking kan middels directe toegang fysiotherapie (DTF) of middels verwijzing van een arts en/of specialist.

Tijdens een eerste kennismaking maken wij een fysiotherapeutisch dossier aan en vragen u om een geldig legitimatiebewijs. Na het aanvullen van persoonlijke gegevens volgt een anamnese (vraaggesprek over uw klacht) en lichamelijk onderzoek. Hieruit vloeit een behandelplan voort, dat samen met u en de desbetreffende fysiotherapeut besproken wordt.

Als er tijd over is na dit proces, kan er direct een behandeling gestart worden. Deze zal dan tevens als behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekering. Een intake (screening, anamnese, onderzoek en bespreken behandelplan) wordt gedeclareerd als 1 behandeling en de eventuele behandeling wordt dan ook gedeclareerd als 1 behandeling.

Verwijzing

Na contact gehad te hebben met huisarts en/of specialist, krijgt u een verwijzing op papier mee voor de fysio-manueel therapeut.

DTF

Sinds 1 januari 2006 heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Dit betekent dat u zonder verwijzing van huisarts of medisch specialist rechtstreeks een afspraak kunt maken bij de fysiotherapeut.

De fysiotherapeut zal tijdens het eerste contact een screening uitvoeren. Screening is een proces dat de fysiotherapeut leidt tot de beslissing of verder fysiotherapeutisch onderzoek zonder tussenkomst van een arts geïndiceerd is. Bij screenen wordt door middel van gerichte vragen, tests of andere diagnostische verrichtingen binnen een beperkte tijd (circa 10 minuten) vastgesteld of er al dan niet sprake is van een binnen het competentiegebied van de individuele fysiotherapeut vallend patroon van tekens en/of symptomen. (bron: KNGF)

De huisarts

speelt een centrale rol omtrent de coördinatie van uw zorg. Om deze reden wordt uw huisarts van de screening schriftelijk op de hoogte gebracht, mits u hiervoor toestemming geeft.